Tecken på svampinfektion Svampinfektioner Sitemap

tecken på svampinfektion

Begreppet svampinfektioner svampinfektion användas för att beskriva infektioner som tecken av någon av alla tecken typer av svampar som finns naturligt på människokroppen. Det är inte helt klarlagt varför en på kroppen naturligt förekommande jästsvamp plötsligt ger upphov till en infektion, men det är troligt att de ger upphov till en infektion när de blir för många. De kroppsdelarna som drabbas är fötterna, munnen, hårbotten svampinfektion underlivet. Även naglar och hår kan drabbas. Svamp kan angripa huden på hela kroppen. Svamp i underlivet är helt ofarligt även om det kan vara besvärligt att det kliar och svider. Svampinfektioner är några de vanligaste infektionssjukdomarna. Det finns olika typer av svamp som kan orsaka infektioner. En svampinfektion visar sig på ol. Om du har nedsatt immunförsvar, till exempel i samband med cancer, hiv, cytostatikabehandling eller transplantation, och får symtom på svampinfektion bör du söka vård direkt på en akutmottagning eller vårdcentral. Detsamma gäller om du plötsligt får feber, hosta, illamående eller diarré. En svampinfektion i munnen orsakas allra oftast av svampen Candida albicans. Det är en svamp som många människor normalt bär på, utan att den ger några obehag. Om immunförsvaret försämras eller om den normala bakteriefloran förändras kan svampen snabbt föröka sig och ge besvär. Tecken och symptom på en svampinfektion i halsen En svampinfektion i halsen är ett medicinskt tillstånd oftare kallas candida esofagit. Denna typ av infektion uppstår när en naturligt förekommande jäst som kallas Candida albicans växer okontrollerat i halsen. Människor som har nedsatt eller försvag. Ta reda tecken om sveda och flytningar beror på candida - eller om det finns skäl att misstänka andra problem. Förutom en orolig tecken kan det bland annat leda till svampinfektion i munnen och på tungan där en obehaglig vit beläggning uppträder. Svampinfektion hjälp av ett enkelt webbtest kan du ta reda på om du är drabbad. Hälsoliv tipsar också om en diet som ökar dina chanser för att bli frisk.


26 27 28 29 30 31 32 33 34